Gwasanaethau Hamdden

Mae gan MK Enterprises dros 35 mlynedd o brofiad dylunio ac adeiladu o fewn y diwydiant sgïo yn y DU ac yn Ewrop. Mae dyfeisio Carped Sgïo Playgrass ym 1999 a pharhau i ddatblygu’r cynnyrch wedi sicrhau y gallwn ni ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf i ddiwydiant sgïo’r byd.

Ystod MK Enterprises o Gynhyrchion a Gwasanaethau:

 • Dylunio ac adeiladu llethrau sgïo
 • Adnewyddu llethrau sgïo
 • Carped Sgïo Playgrass - ar gyfer sgïo, byrddio a dull rhydd - wedi’i ddyfeisio gan MK Enterprises a ddim ond ar gael gennym ni neu un o’n hasiantau
 • Carped Sleidio Playtex – ar gyfer toboganio a thiwbio
 • Matiau Sgïo Dendix - mae’r arwyneb llethr sgïo traddodiadol hwn ar gael i’w brynu yn newydd neu weithiau mae gennym ni fatiau ail law ar werth. Cysylltwch â ni i gael y manylion.
 • Arwynebau sgïo trawsgwlad Nordig
 • Lifftiau sgïo Tatra
 • Gallwn gynghori ar systemau iro (lubrication) a’u gosod os oes angen
 • Gallwn gyflenwi partiau sbâr ar gyfer systemau iro llethrau sgïo sych
 • Rydym ni’n cynnig Contractau Gwasanaethu a Chynnal a Chadw Blynyddol i weithredwyr llethrau sgïo artiffisial sych
 • Gallwn ddylunio ac adeiladu traciau a chanolfannau byrddio mynydd
 • Gallwn gynnig lifftiau symudol ar gyfer sefyllfaoedd lifft i fyny dros dro
 • Mae MK Enterprises yn gwerthu ringos, toboganau a slediau
 • Mae MK Enterprises yn cynnig gwasanaeth partiau sbâr ar gyfer llethrau sgïo sych gan gynnwys partiau a cheblau lifft sgïo, deunydd a matiau sgïo gan gynnwys matiau DENDIX traddodiadol, partiau iro sbâr, clymau gwifren a llawer mwy
playgrass-1.jpg

 

I gael rhagor o wybodaeth am ein Gwasanaethau Hamdden, cliciwch isod:

Mae Carped Sgïo Playgrass yn arwyneb artiffisial arloesol hawdd ei ddefnyddio ar gyfer sgiwyr ac eirafyrddwyr o bob gallu, o’r rheiny sy’n megis dechrau i’r arbenigwyr, technegau datblygedig, dull rhydd a pharciau hwyl.

 • Deunydd carped parhaus a gwastad sy’n meithrin hyder
 • Gostyngiad yn y gyfradd o ddamweiniau
 • Arwyneb hyblyg i fynd dros nodweddion, rampiau, pibellau ac arwynebau byrddau
 • Arwyneb o’r ansawdd uchaf i fodloni gofynion defnyddwyr ar bob lefel, o ddechreuwyr i arbenigwyr
 • Arwyneb sy’n rhydd o fetel
 • Dewis arall cost effeithiol i arwynebau llethrau sgïo confensiynol a matiau Dendix traddodiadol
 • Deunydd wedi’i ardystio er diogelwch i Safon Brydeinig BSEN1177 (arwyneb maes chwarae amsugno trawiadau 1997). Carped Sgïo Playgrass yw’r unig arwyneb sgïo ar y farchnad i gynnig yr ardystiad diogelwch hwn.

PlaytexMae Playtex yn cynnig deunydd fel carped cyson sy’n ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau sleidio fel tiwbio, toboganio, parciau ringo neu sgïo trawsgwlad Nordig. Gellir hefyd ei ddefnyddio o dan draed fel deunydd gwydn ar gyfer mannau gwylio lle mae llawer o bobl yn troedio ac fel arwyneb cwrt tennis.

Mae deunydd Playtex yn cynnig:

 • perfformiad cyson
 • deunydd tebyg i garped gwydn a chryf
 • hawdd ei reoli heb lawer o waith cynnal a chadw
 • ar gael mewn lliwiau gwyrdd a therracotta ymarferol neu mewn gwyn drwy drefniant
  cynnyrch sy’n hawdd ei osod
 • dewis amgen cost effeithiol i ddeunydd sgïo a matiau sgïo
 • arwyneb sy’n draenio dŵr yn rhydd

 

 

Achrediadau

CITB logo

Polisïau