Dodrefn Awyr Agored

Byrddau picnic

 • Byrddau picnic crwn sy’n eistedd wyth o bobl
 • Byrddau ffrâm 'A' traddodiadol
 • Byrddau crwn a thraddodiadol sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis
 • Gwahanol feintiau i weddu i’ch anghenion


Meinciau

 • Syml mewn derw
 • Derw gyda chefn
 • Cofeinciau wedi’u dylunio, eu cynhyrchu a’u gosod
 • Setiau byrddau a meinciau
 • Meinciau pren garw
 • Meinciau hirgrwn
 • Setiau byrddau a chadeiriau
 • Wedi’u cynhyrchu i fanylebau unigol


Custom Made and Themed

 • Ar gyfer prosiectau arbennig
 • Gwestai
 • Grwpiau hamdden
 • Parciau ac ystadau

 

Achrediadau

CITB logo

Polisïau