Amdanom Ni

image

Mae gan MK Enterprises Ltd brofiad helaeth o ddylunio, adeiladu ac ymgynghori o fewn y diwydiant hamdden awyr agored. Rydym ni’n arbenigo mewn dylunio ac adeiladu strwythurau peirianneg bren a gweithio mewn ardaloedd o sensitifrwydd amgylcheddol gan ddarparu atebion mynediad i bob gallu er mwyn bodloni gofynion unigryw ein cwsmeriaid.

Gallwn ni gynnig amrywiaeth o wasanaethau ac rydym ni’n hapus i drafod unrhyw ofynion sydd gennych chi, waeth pa mor anghyffredin neu anodd.

Mae prosiectau a gynhaliwyd gan MK Enterprises wedi cynnwys:

  • Peirianneg Bren
  • Gweithdai pren / gwaith coed
  • Profiadol o ran cydymffurfio â meini prawf y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd (DDA)
  • Prosiectau seiliedig ar ddŵr / yr arfordir
  • Ymgymryd â phrosiectau bach a mawr
  • Dylunio Prosiectau a Chynhyrchion
  • Draenio
  • Peirianneg sifil
  • Gwasanaethau dylunio drwy gymorth cyfrifiadur (CAD) llawn
  • Contractio amgylcheddol

Cymerwch gip ar ein hadran Prosiectau i gael rhagor o fanylion.

Achrediadau

CITB logo

Polisïau