Contractio Amgylcheddol

Mae MK Enterprises yn cynnig amrywiaeth o ddatrysiadau Contractio Amgylcheddol. Mae gennym brofiad o weithio mewn lleoliadau cefn gwlad ac ardaloedd o sensitifrwydd amgylcheddol gan gynnwys Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (ADdGA) ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) lle gall mynediad ac amodau fod yn gyfyngol. Gan weithio gyda’r cleient, rydym ni’n hapus i drafod opsiynau i fodloni gofynion unigol.

Rydym ni’n arbenigo mewn datrysiadau mynediad mewn gwlyptiroedd a dyfrffosydd, gan ddarparu llwybrau troed, pontydd, llwybrau bordiau, camfeydd, gatiau mochyn (kissing gates) a grisiau. Mae gennym ni brofiad o gwblhau prosiectau i fodloni rheoliadau llym Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995.

I gael rhagor o wybodaeth am ein Gwasanaethau Contractio Amgylcheddol, cliciwch isod:


Mynediad

 • Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd – Mynediad i Bob Gallu
 • Llwybrau troed
 • Rampiau
 • Pontydd
 • Llwybrau bordiau
 • Giatiau a giatiau mochyn
 • Gatiau Mynediad i Bob Gallu
 • Llwybrau beicio
 • Mynediad anodd

 

Cefn Gwlad

 • Llwybrau natur
 • Parciau gwledig
 • Llwybrau troed
 • Gwaith cerrig
 • Plannu
 • Gwaith coed

 

Amrywiaeth lawn ar gael mewn pren caled neu bren meddal wedi’i drin

 • Camfeydd ffrâm 'A'
 • Arwyddion gwybodaeth a hysbysfyrddau wedi’u gwneud i archeb
 • Pyst pren derw
 • Grisiau staer a grisiau mewn gwaith cerrig neu bren
 • Arwyddbyst
 • Pyst cyfeirbwyntio
 • Camfeydd camu drosodd

 

Dyfrffosydd

ENnvironmental Services Watercourses

 • Afonydd
 • Arfordirol
 • Gwlyptiroedd
 • Llynnoedd
 • Pyllau dŵr
 • Corsleoedd
 • Camlesi
 • Coastal
 • Wetlands
 • Lakes
 • Ponds
 • Reed Beds
 • Canals

 

Achrediadau

CITB logo

Polisïau